Право

Вiдповiдальнiсть за перешкоджання законнiй професiйнiй дiяльностi журналiстiв, а також за дії, що спрямовані проти нього

За перешкоджання законній професійній діяльності журналістів в Україні встановлено кримінальну відповідальність. Стаття 171 Кримінального кодексу визначає, що цей злочин полягає у вчиненні діяння (дії або бездіяльності), спрямованого на перешкоджання, тобто створення перепон законній діяльності журналіста.

Перешкода може полягати в ненаданні інформації, яка не є таємницею (державного, слідчого, комерційного, конфіденційного), або наданні недостовірної інформації, у вилученні записів, зроблених журналістом, письмово або за допомогою технічних записів, вилученні тиражу друкованого видання без постанови суду тощо.

У разі виникнення згаданих підстав журналіст або ЗМІ має право звернутися з відповідною заявою про порушення кримінальної справи за ст.171 Кримінального кодексу до прокуратури району, на території якого вчинено перешкоджання, або безпосередньо до суду.

Відповідальність за скоєння злочину проти журналіста у зв’язку з виконанням ним професійних обов’язків або перешкоджання його службовій діяльності, прирівнюється до відповідальності за скоєння таких же дій проти працівника правоохоронного органу.Це визначено у ст.17 Закону України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”.

Аналізуючи норми кримінального права, можна дійти висновку, що жодний правовий припис цієї галузі права, не прирівнює журналіста до правоохоронця. А дана стаття не відноситься до джерел кримінального права і тому вона має лише декларативний характер.

У разі ж посягання на життя, здоров’я, власність працівника ЗМІ – відповідальність для правопорушника наставатиме як за посягання на життя, спричинення шкоди здоров’ю особи, тобто журналіст при цьому не входить в окрему категорію осіб, яка підлягає спеціальній правовій охороні. Загальні ж правила й інших видів юридичної відповідальності застосовуються до правопорушників, діяння яких були спрямовані проти представників преси.

Загалом, службова діяльність журналіста не може бути підставою для його арешту, затримання, а також вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених ним матеріалів та технічних засобів, якими він користується у своїй роботі.

У разі відшкодування, відповідно до цивільного законодавства, журналістом і ЗМІ заподіяної моральної (немайнової) шкоди, на них покладається солідарна відповідальність із урахуванням міри вини кожного. У разі конфлікту, щодо завданої немайнової шкоди, між працівником та ЗМІ, з одного боку, та органом місцевого самоврядування чи офіційною посадою – з іншого, суд визначає чи є наявність злого наміру з боку кожного – журналіста чи ЗМІ, а також враховує наслідки використання потерпілим можливостей позасудового спростування неправдивих відомостей, відстоювання його честі і гідності та врегулювання конфлікту в цілому.