Проводяться навчання журналiстiв у Школi журналiстської майстерностi, яка органiзована у 2002 роцi. Заняття з журналiстами друковах ЗМI областi на тему “Журналiстське ролзслiдування” проводив вiдомий журналiст з Францiї, вiце-президент мiжнародної правозахисної журналiстської органiзацiї “Репортери без кордонiв” Олександр Левi.

Заняття з журналiстами телебачення та електроних ЗМI провiв Юрiй Макаров, головний редактор ТРК Студiя “1+1”,продюсер та ведучiй телепередач “Iмперiя кiно”, “Телеманiя”, “Документ”.

В роботi Школи журналiстської майстерностi брали участь французький викладач, головний кореспондент агенства Франс-прес в Українi Сiльвi Брiан, викладачи Iнституту масової iнформацiї, представник мiжнародної органiзацiї “Артикль 19” Павел Бялко, головний редактор газети “Антена” (м. Черкаси) Валерiй Воротник, києвський адвокат Вiктор Бояров, юристи Асоцiацiї “Громадськi iнiцiативи”.В 2002-2003 роках МЦСС напрацював методичнi поради – законодавчi бюлетенi, якi регулярно пропонувалися журналiстам i ЗМI, зацiкавленим особам.

Основними джерелами фiнансування дiяльностi Асоцiацiї є кошти донорiв – мiжнародних фондiв на здiйснення проектiв, благодiйна допомога приватних пiдприємцiв та установ, ресурси Асоцiацiї та органiзацiй-партнерiв.Асоцiацiя має досвiд роботи з Міжнародними Фондами. Завдяки підтримки міжнародних донорів здійснено 21 проект.