Творчий та виконавчий потенцiал Асоцiацiї складають досвiдченi фахiвцi з журналiстицi, юриспруденцiї, психологiї, культури та третього сектору.

Персонал Асоцiацiї пройшов навчання в рамках освiтнiх програм Мiжнародних благодiйних фондiв та недержавних громадських органiзацiй: Посольства США в Україні, Дому Свободи-Україна, Фонду ім. С. Баторія, Творчого Центру “Каунтерпарт”, Харківської правозахисної групи, Інетерньюз – Україна, Айрекс Про-Медіа”, Інституту Масової Інформації, Польсько-українського клубу “Без упереджень”, Фонду Регіональних Ініціатив, Одеського, Волинського, Чернiгiвського.

Кiровоградського та iнших Ресурсних Центрiв України з питань менеджменту НУО, фандрейзiнгу для НУО, суспiльно-дiлових вiдносин НУО, стратегiчному плануванню НУО, методике надання консультативних послуг та управлiнню дiяльнiстю НУО, стратегiї неполiтичних громадських органiзацiй пiд час передвиборчої кампанiї, корпоративному спонсорству, організації роботи з інформаційними запитами до органів влади тощо.Завдяки пiдтримцi Британської Ради два члена Асоцiацiї в 2001 році брали участь у рiчній навчальній програмi, орiентованої на пiдтримку та допомогу молодих неурядових органiзацiй.