Партнери Асоцiацiї: Iнститут Масової Iнформацiї, Харкiвська правозахисна група, Айрекс ПроМедiа, “Хартiя-4”, Комiсiя з журналiстської етики, Фонд Регiональних Iнiцiатив, Асоцiацiя “Регiони-центр”, Конгресовий Комiтет Америки, Iнтерньюз – Україна, “”Репортери без кордонiв”, мiжнародна органiзацiя “Артикль 19”, Каолiцiя ГО України “Свобода вибору” (Київ), Польско-український клуб “Без упереджень” (Варшава,Польща).

Подільський Центр соціальних технологій, ГО ІРЦ “Корені трави”, ГО “Всесвіт”, Суспільна Рада журналу “Новий вік” (Миколаів), обласна Координацiйна рада по захисту конституцiйних прав громадян, регiональне вiддiлення Комiтету виборцiв України, обласна органiзацiя Нацiональної Спiлки журналiстiв України, “Прес-клуб реформ”, Творче об’єднання “Технології оптимального розвитку особистості”, Кіровоградська обласна інформаційна служба з актуальних питань жіноцтва, Федерація профспілок Кіровоградської області.

Члени Асоцiацiї беруть активну участь в богатьох заходах мiжнародного та всеукраїнського рiвня.

Асоцiацiя “Громадськi iнiцiативи” сподiвається на подальше розширення спiлкування та дiлових стосункiв з новими органiзацiями, дiяльнiсть яких спiвпадає з мiсiєю “Громадських iнiцiатив”.