Мiсiя органiзацiї полягає у сприяннi побудовi вiдкритого демократичного правового суспiльства Украни, шляхом захисту основних демократичних цiнностей: свободи слова та прав людини. Головнi проблеми, що цiкавлять асоцiацiю: захист прав людини; взаємовiдносини суспiльства, громадянина та влади; громадський контроль над владою, розвиток третього сектору.

Девіз Асоціації: “ЗАХИСТИ СЕБЕ САМ!” Тому члени Асоціації намагаються навчити громадян усвідомлювати свої права і обов’язки, брати участь у прийнятті рішень як на місцевому рівні та і на рівні державиПри Асоцiацiї з 2001 року дiє Монiторинговий Центр Свободи Слова (МЦСС) який систематично проводить моніторинги з питань порушень прав та основних свобод людини в Кіровоградському регіоні, здійснює захист журналiстiв, ЗМI та свободи слова.МЦСС має регiональні представництва.Створено та постiйно поновлюється база даних ЗМI Кiровоградщини.