Мiжнародним фондом “Вiдродження” підтримано декілька проектiв: “Злочин та покарання”(2000-2001) – з проблем вдосконалення пенiтенцiарної системи України (2001), “Громадський монiторинг стану свободи слова в Кiровоградськiй областi” (2001-2002), “Монiторинговий центр свободи слова – ресурсний центр для журналiстiв областi” (2002-2003), “Творче стажування на НТВ” (2003), “Пiдготовка та проведення Iнтернет конференцiй в рамках проекту “Виборчiй простiр он-лайн” (2004), “Криза в реєстраційній палаті: проблеми та перспективи” (2005, в партнерстві з Подільським Центром соціальних технологій), “Інформаційна Альтернатива” – з проблем реформування, роздержавлення ЗМІ в Україні (2005), “Право на доступ до інформації про діяльність влади” (2005-2006, в партнерстві з ГО ІРЦ “Корені трави”).

Пiд час виборчої кампанiї – 2002 р. (лютий – квiтень) було здiйснено проект “Громадський монiторинг порушень прав суб’єктiв виборчого процесу 2002” спiльно з Фондом Регiональних Iнiцiатив (м.Київ) при фiнансовiй пiдтримцi Мiжнародного Фонду “Вiдродження” та Фонду “Пiдтримки демократiї” Посольства США в Українi в рамках Нацiональної програми “Прозори вибори – 2002”.За пiдтримки Фонду сприяння демократiї Посольства США в Українi Асоцiацiя у 2003-2004 роках реалiзувала проект “Ви маєте право…” .

В рамках даного проекту створено Центр захисту прав людини та вiдкрита Громадська приймальня, з метою надання безкоштовної консультативно-правової допомоги громадянам. Кiлькiсть вiдвiдувачiв перевищило запланованi плановi завдання, це говорить про необхiднiсть та довимогливiсть цiєї роботи.

Продовженням спiвпрацi з Посольством США в Українi була реалiзацiя проектів “Вибори пiд контроль громадськостi” (2004), “Маю право” (2005-2006), “Дотримання прав людини на Кіровоградщині – 2006” (2006-2007). В рамках цих проектів вiдбулися семiнари для журналiстiв, голів та членiв виборчих комiсiй, спостерiгачiв. Громадська приймальня надавала та надає безкоштовнi юридичнi консультацiї всiм суб’єктам виборчого процесу та громадянам області.. Здiйснюватиметься монiторинг порушень прав людини та виборчого законодавства.