За сприяння FREEDOM HOUSE (“ДІМ СВОБОДИ-УКРАЇНА”) при фiнансовiй пiдтримцi Агенцiї з Мiжнародного Розвитку США Асоцiацiя здiйснила проекти: “Громадськi iнiцiативи на допомогу виборцям” (2004), “Майбутнє в руках виборця” (2005-2006). В рамках проекту “Діяльність влади-під контроль громадськості” (2006) створена Громадська Рада при Кіровоградської міської раді з метою громадського контролю за владою, незалежної експертизи рішень виконкому, міської ради та захисту прав особистості від зловживань зі сторони чиновників.

З сiчня 2005 року Асоцiацiя, як регiональний партнер Харкiвської правозахисної групи розпочала реалiзацiю проекту “Кампанiя проти катувань та жорстокого поводження в Українi” шляхом об’єднання зусиль з метою спiльної дiяльностi у сферi запобiгання катуванням та жорстокому поводженню в Українi, в т.ч. у Кiровоградськiй областi. Проект пiдтримано Європейським Союзом.

У 2006 році наступив значний етап в діяльності Асоціації. Проект “Захисти себе сам” було підтримано польським Фондом ім. Стефана Баторія, який надав для організації новий рівень діяльності. Завдяки підтримці цього проекту, Асоціація створила мережу Регіональних Юридичних Клінік в Кіровоградській області, організувала і провела конкурс міні-проектів на тему “Вирішення локальних проблем територіальної громади” з метою підтримки громадських ініціатив, що сприяють залученню громадян в громадську діяльність задля вирішення місцевих проблем громади.

Фонд ім. С.Баторія проводить систематичне цілеспрямоване навчання персоналу організацій, а саме керівного складу та бухгалтерів, фінансових менеджерів. Цей Фонд надав можливість значно поліпшити матеріальну базу організацій, бухгалтерській облік, провести незалежну аудиторську перевірку діяльності організацій.